Anasayfa > Genel Kültür > Sosyoloji Nedir Ne işe Yarar?

Sosyoloji Nedir Ne işe Yarar?

nedirneresidir.com-sosyoloji nedir

sosyoloji toplum bilim demektir, onu bir nevi önemsizleştirmek, hayatın ta kendisi olan kavramı basite indirgemek demektir. Geçmişten süregelen insan topluluklarının yaşam tarzlarını, toplumun oluşum sürecini, toplumsal koşulları, toplum işleyişini ve toplumsal değişimi inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalının incelediği konular aslında çok fazladır. Bir toplumun içerisinde bulunan toplumsal sınıflar, sosyal, ekonomik, siyasal vb. topluluklar, nüfus ve nüfus hareketleri, toplumların örfleri, adet ve gelenekleri, dinsel inançlar, toplumsal normlar ve bunların insanlarla etkileşimleri genel anlamıyla sosyolojinin konusu olarak bilinmektedir.

Sosyolojinin kullandığı nesnel dayanaklarının yanında metodolojik yönelimleri vardır. Buna ek olarak, sosyolojide tutarlı bir şekilde kullanılan hayal gücü bulunmaktadır. Daha açık söylemek gerekirse, bir sosyolog içinde bulunduğu zamanın dışında insanların geçmişte olaylara nasıl tepkiler verdiklerini ve gelecekte ne gibi değişimler geçirebileceklerini anlamak için imgeleme yeteneğini kullanır. İlaveten; sosyolojide herkesin bildiği değil de bildiğini sandığı konular irdelenmektedir. Anthony Giddens’ın da kitabında belirttiği gibi sosyolojinin herkesin bildiği şeyleri açıklıyor gibi görünmesi, araştırılan alanın sosyal dünyadan ayrı düşünülememesinden kaynaklanmaktadır.

 

Sosyoloji nin Asıl Amacı Nedir ?

Sosyoloji bir toplum bilimi olarak bilindiği için genellikle toplumsal değişim hareketlerini belirler. Bilimin amacı ise

 • toplumsal değişim,
 • gelişim,
 • etkileşim,
 • toplumun yapı taşları gibi konularda araştırmalar yaparak elde ettiği bilgilerle genellemelerde bulunmasıdır. Sosyoloji bilimin ilgilendiği konular genellikle toplumsal organizasyonlar ve toplumların işleyişi üzerinedir. Bunu yaparken gerçekleşen olaylara mutlaka objektif bir bakış açısı ile bakmak gerekir. Taraflı bir sosyolog kesinlikle olamaz. Olsa dahi ortaya çıkan sonuçlar hiç bir şekilde gerçeği yansıtmaz.

Biliminin Özellikleri

 • Sosyoloji bilimi bir toplumsa olması gerekenlerle ilgilenmez. Sadece süreç içerisinde oluşan olaylara objektif bir bakış açısı ile bakar.
 • Genele hitap eder. Tek tek bireylerle ilgilenmez. Bireyin katıldığı bir topluluğu inceler.
 • Sosyoloji biliminde toplum bir bütünsellik içerisinde incelenir.
 • Sosyolojik bir araştırma yapılırken tarafsızlık söz konusudur. Olaylara yorumlar katılmaz. Sadece görünenler kayda alınır. Bu nedenle objektif bir bilim dalı olduğunu söylemek mümkündür.
 • Sosyoloji bilimi bir toplum içerisinde meydana gelen olayları tek tek inceler, elde edile küçük parçalardan bir bütün oluşturulur. Yani parça parça gerçekleşen olayların ortak noktaları irdelenir.
 • Ortaya çıkan sonuçlar evrensel olarak geçerli değildir. Yani sosyoloji bilimi kesinlikle evrensel kurallar oluşturmaz.
 • Bu bilim dalında sadece var olan toplumlar incelenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir