Anasayfa > Finans > Resesyon Nedir, Etkileri Nelerdir?

Resesyon Nedir, Etkileri Nelerdir?

nedirneresidir.com-resasyon

Resesyon , kelime anlamı olarak “durgunluk” olarak tanımlanmaktadır. Bir kaç aydan daha uzun süren ekonomi genelinde belirgin bir düşüşü temsil eder.

Başka bir deyişle ülke ekonomisinde ki büyüme hızının, nüfus artış hızından daha düşük olması sebebiyle kişi başına düşen milli gelirin yerinde saymasıdır.

Makro ekonomik tüm göstergeler; Endüstriyel üretim, istihdam, reel gelir, toptan ve perakende ticaret verileri de bu ölçümlemenin içerisindedir.

Teknik göstergelerin bir resesyonu işaret etmesi için birbirini takip eden iki çeyreklik dönemde negatif bir ekonomik büyüme göstermesi, bazı ekonomistlere göre ise bir ülke tarafından ölçülen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) izlenmesi yeterlidir. Bunun için Ekonomik Araştırmalarda bulunan Derecelendirme Kuruluşlarının bu verileri teyit etmesi gerekmeyecektir.

Ancak genel anlamda tüm dünya ülkelerine zor durumlarda finansman sağlayan IMF’e göre bu göstergeleri ölçümlerken minimum bir zaman aralığı yoktur.

Ekonomik durgunluk olarak adlandırılan resesyon, ülke ekonomilerinde istenmeyen durumlardır. Resesyonların ülke ekonomilerine ve vatandaşlarına direkt etkisi bulunmaktadır.

Resesyon Etkileri Maddeler Halinde Açıklamak Gerekirse;

  • Ülke ekonomisi küçülür ve dolayısıyla GYSİH negatif büyüme gösterir.
  • Resesyona giren ülkenin yerel para birimi döviz kurları karşısında değer kaybeder. Bu durumda ithal ürünlerin fiyatları artar ve ithal ürünlerden kaynaklı bir enflasyon baskısı oluşur. Bu nedenle halkın alım gücü azalır.
  • İthal ürünlerin fiyatı artacağından kaynaklı muadil yerli ürünler kullanılmaya başlanır, muadil ürünler yoksa dahi ithal ürünlerin tüketimi azalır. Bu durumda ithalat – dengesi olan cari denge, ülke ekonomisi lehine bozulma eğilimi gösterir. Diğer bir söylemle ithalat azalacağından cari açık azalma eğilimine girer.
  • Yerli para biriminin değer kaybetmesinden kaynaklı yerli iş gücünün maliyeti de azalır. Bu nedenle uluslararası piyasada yerli ürünlerin fiyat avantajı ortaya çıkar ve uluslararası piyasada yerli ürünlerin rağbet görmesine neden olur. Bu durum zamanla ihracatı artırır ve yerli ekonomide ki üretici çeşitliliğini de zamanla artırır. Bu durumunda etkisiyle cari açık azalma eğilimine girer.
  • Resesyonun başında işsizlik artma eğilimine girmektedir ve resesyon derinleştikçe de işsizlik artar.
  • Kur resesyondan kaynaklı arttıkça enflasyon artar ancak kur artışı durduğunda enflasyon artışı durur ve genellikle resesyon boyunca enflasyon olağan durumdan daha az olur.
  • Kişiler ve kurumlar için faizler artar dolayısıyla da borçlanma maliyeti artar. Bu durum iç talebin azalmasına neden olur. Dayanıklı ev aletleri, beyaz eşya, otomobil ve inşaat sektörleri gibi sektörler resesyonu daha derin hisseder.

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) nedir?

GSMH, bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam değeridir.

Nihai mal kavramı ile, başka bir mala dönüştürülmesi mümkün olmayan mal ifade edilmek isteniyor. Örneğin, 1000 liralık buğday ile 3000 liraya satılabilecek ekmek üretiyorsak, GSMH hesabında nihai ürün olarak sadece ekmek alınır.

Malların, piyasadaki değerlerine göre ölçülüp hesaplamaya dahil edildiği gözden kaçırılmamalıdır. Alınıp satılmayan hizmetler hesaplamada dikkate alınmaz. Anneannenizi ziyarete gitmeniz gibi. Fakat bir araç kiralayıp gidiyorsanız, bu ilave edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir