Anasayfa > Genel Kültür > NHL Nedir, Türleri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

NHL Nedir, Türleri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

www.nedirneresidir.com-nhl

NHL ( Non-Hodgkin lenfoma), aynı özelliği paylaşan farklı kan kanserleri grubu için kullanılan bir terimdir. Adına maligne lenfom da denir. Maligne lenfom kavramı kötü huylu lenf düğümü şişkinliği anlamında kullanır. Türkçe adı maligne dir.

Maligne lenfomlar , doktor Thomas Hodgkin tarafından Morbus Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfoması diye ikiye ayrılmıştır. NHL hastalık grubuna, Morbus Hodgkin olmayan kötü huylu lenfomların hepsi dahil edilir. Hastalıklar arasındaki fark, ancak doku örneklerinin incelemesiyle belirlenir.

NHL Türleri

 1. Yavaş Gelişen
 • Folliküler Lenfoma
 • Kronik Lenfositik Lösemi
 • Kuantöz T Hücreli Lenfoma
 • Lenfoplazmsik Lenfoma
 • Marjinal Zon Lenfoma
 • Mukoza ile İlişkili Lenfoid Doku Lenfoması
 • Küçük Hücreli Lenfositik Lenfoma
 • Waldenström Makroglobulinemisi

2. Hızlı Gelişen

 • Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma
 • AIDS ile ilişkili Lenfoama
 • Burkitt Lenfoma
 • Merkezi Sinir Sistemi Lenfoması
 • Folliküler Lenfoma
 • Lenfoblastik Lenfoma
 • MALT Lenfoması
 • Manto Hücreli Lenfoma
 • Perifrik T Hücreli Lenfoma

NHL Sebepleri Nelerdir?

Hastalığın oluşma sebepi tam olarak bilinmemektedir. Fakat, hastalığın gelişiminde bir çok faktör etkilidir. Bunlardan bazıları bağışıklık sistemi, doğuştan veya AIDS gibi sonradan oluşan rahatsızlıklar, bazı viral hastalıklar, sara tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapiler, boya, sanayi, marangoz, deri sanayi, çatı işleri ile uğraşanlar da NHL daha fazla görülür.

Tarımsal alanda kullanılan bitki ve haşarat öldüren ilaçların NHL gelişimine yol açabilmektedir. Toprakta ve suda ilaç konsantrasyonu fazla olan bölgelerde yaşayan ve çalışanlar ise tehlike altındadır.

Diyet ile doğrudan bir ilişki gösterilmemekle beraber bazı ürün ağırlıklı beslenenlerde lenfoma daha sık görülmektedir.

Hayvansal yağlar, kırmızı etin NHL sıklığını arttırdığı buna karşı sebze ve meyve ağırlıklı beslenenlerde lenfoma görülme oranı daha düşük olduğu saptanmıştır. Meyve ile kıyaslandığında sebze özellikle de lifli sebzeler ile beslenenlerde oran daha düşüktür.

Tam buğday ekmeği kalsiyum emilimini azaltarak NHL gelişimini engellemektedir. Kola ve kahve tüketimi muhtemel risk faktörleri olarak düşünülmektedir.

Belirti ve Bulgular Nelerdir?

 • Ateş
 • Gece terlemesi
 • Yorgunluk
 • İştahsızlık
 • Lenf nodu büyümesi
 • Kilo kaybı
 • Döküntü

Tanı Nasıl Konur Evreleri Nelerdir?

Hastanın şikayetleri, NHL olup olmadığını anlamak için, kan sayımı, eritrosit sedimatasyon hızı ve rutin biyokimyasal testler yapılı. Tanı, alınan dokunun patolojik incelemesi ile konulur. Başka tetkikler de yapılarak yastalığı evreleyeceklerdir. Bunlar

 • Tutulan lenf nodu sayısı
 • Tutulan lenf nodlarının yeri
 • Lenf nodları ve lenfatik sistem dışındaki yerlerde kanser hücreleri olup olmadığı

Evreleri ise Şöyledir

 • 1.Evre tek bir lenf nodu bölgesinde hastalık vardır.
 • 2.Evre Gögüs yada karın bölgesindeki lenf bezlerinde hastalık vardır.
 • 3.Evre Hem göğüs hemde karın bölgesindeki lenf bezlerinde hastalık vardır.
 • 4.Evre karaciğer, kemik iliği veya akciğer gibi lenf bezleri dışında organlarda hastalık vardır.
 • 1-2 erken evre, 3-4 ileri evre.

Tedavisi Nedir, Nasıl Yapılır?

Hasta için tedavi planlanırken bir çok faktör göz önünde bulundurulur.

 • NHL türü
 • Hastalığın evresi ve kategorisi
 • Hastanın genel sağlık durumu

Tedavi Yöntemi Şunlardır;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir