Anasayfa > Genel Kültür > Mistik ve Mistisizim Nedir? Kimdir?

Mistik ve Mistisizim Nedir? Kimdir?

Mistik, gizemsel ve gizem içeren anlamına gelmektedir , bu kelimeyi insanlar ya da olaylar için kullanabiliriz. Mistisizm Yunan felsefesinde kullanılan ve Yunancadan türemiş olan ve “gözlerini kapamak” anlamına gelen myein teriminden türemiştir. İnsanın mantığı ve aklı ile çözemediği siradışı gerçekleri derin sezgi ile arama yoluna mistisizm denir.

Mistisizm Nedir, Mistisizm İnanç mıdır?

Kaynağı din değildir fakat dinin metafizik tarafına yönelir. Terimi kolay olmayan mistisizm genlede kafa karışıklığına sebep olur. Mistisizm tam olarak akıl ve mantık ile ulaşılmayan kavramlara ve bilinmeyenleri sezgiler ile arayıp ulaşmaya ve onlara cevap aramaya dış dünya ile ilişkilerini minimuma indirme odaklıdır.

Mistik Nedir, Nasıl Mistik olunur

Mistik, dış dünya ile bağı kopaarak girdiği değişiklik hali ile aydınlanmayı hedeflemektedir. Ancak bu aydınlanma süreci uzun yolculuktur.

Nasıl mistik olunur

  • Mistiklerin asıl hedefi nirvanadır
  • Evrenin nasıl çalıştığı, ruhani dünyayı, görünmeyini görmeye meraklıdırlar.
  • Mistikler, düz fikirleri yoktur, farklı düşünceler yeni keşifler için imkan yaratırlar
  • Kendi sezgilernden ziyade başkalrının da sezgilerine önem veririler
  • Kimseyi sebepli ya da sebepsiz yere yargılmazlar
  • Mistikler ruhsal gücü memnun etmek adına değil aydınlanma adına çalışırlar.
  • Mistikler evrenin uçsuz bucaksız ve gizemle dolu olduğuna inanırlar ve her zaman daha fazla yükselişe ulacaklarına inanırlar

Mistisizm ve Felsefe

Mistisizm, normalde deyimsel olması ve bu deneyimlede de kolay ifade edilememesi yüzünden modern felsefeden ayrılmaktadır. Çünkü modern felsefesi içinden yer alan analitik yapı bu dediğimiz felsefe içersinde yer almaz. Fakat mistisizm ve antik felsefi düşünce birbirleri ile yakın ilişki içerisindeydiler. Hatta Sokrates, Pisagor öğretici kitaplarında mistik etkiler bulmak mümkündür dür.

Panteizm ve pananteizm şeklinde iki ayrı düşünceye ayrılır mistisizm. Bunlar ise şöyledir, Panteizm evreni tanrı veya tanrıyı evren olarak görür ve kişisel bir tanı yoktur diye duyurur oysa ki panenteizm ise evreni tanrı görerek evreni tanrının bir parçası şeklinde ifade etmektedir.

Mistisizm iki düşünce içerisinde farklı algı ve kavrayışları barındırır bunlar, panteizm doğa ile bütünleşmeyi savunurken panenteizm de ise doğa tanrının bir eseri denmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir