Anasayfa > Genel Kültür > Immün Yetmezliği Nedir?

Immün Yetmezliği Nedir?

Immün yetmezliğinin diğer adı da bağışıklık yetmezliği dir. Bağışıklık sistemi vücudu mikroplara karşı savunan doku ve organlardan meydana gelmektedir.

Bağışıklık, bu sistemin yapıtaşı olan ve lökosit olarak adlandırılan hücrelerin görevlidir. Bahsettiğimiz hücreler gerek mikroplara saldırarak gerekse onlara karşı bazı toksik maddeler üreterek mücadele ederler, bu nedenle lökositlerin sayısında ya da işevlerinde eksik olması bağışıklık yetmezlikleri olarak isimlendirilir.

Bağışıklık Yetmezliğinin Bir Çoğu Kalıtsal Nedenlerle Ortaya Çıkar.

Çocukluk yaşlarında tanı koyulan hastalık, kalıtsal olarak ve erişkinlerde ise çevresel faktörlerin etkisi daha belirgindir. Tekrarlayan enfeksiyon bu hastalıkların en belirgin özelliğidir.

İlaç tedavilerine direnç gösterir ve genellikle uzun süre antibiyotik kullanımı gerektirir. Erişkin yaşlarda hastalığın belirti ve bulguları daha farklı olabilir, bunun nedenini ise bilinmeyen organ büyümesidir karaciğer dalak lenf bezi gibi.

Kan hücrelerinin sayısında azalma ve romatizmal veya alerjik şikayetlerin ortaya çıkması bunlardan birkaçıdır.

Hastalara, tanı geç konulması veya tedavilerine geç başlanması olumsuz ve tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle organlarda kalıcı işlev bozukluklarına neden olur.

Bu nedenle erken tanı ve doğru tedavi, hastanın yaşam süresi ve kalitesi bakımından çok önemlidir

Bağışıklık Yetmezliklerin Tanısı

Tanı, testler ile konulur, kanda yapılan testler iki aşamada gerçekleştirilir. ilk aşama tarama testleri yapılırken, ikinci aşamada daha özgün testler yapılır. Böylelikle tarama testlerinde tespit edilen anormal bulguların detaylı analizi yapılmış olup, ilk aşamadaki testler rutin hizmet veren birçok laboratuvarda yapılabilir fakat özgün testleri ancak ileri teknoloji sistemlerin kullanıldığı gelişmiş laboratuvarlarda yapılabilir.

Ağır immün yetmezlik durumlarında, semptomlar çok erken başlayabilir. Özellikle T lenfositlerine bağlı primer immün yetmezliği olan hastalarda hayatın ilk aylarında ağır enfeksiyonlarla belirtiler verir, B lenfositlerine bağlı belirtiler anneden geçen antikorların koruyucu etkilerin geçmesi ile Yani 6 aydan sonra ortaya çıkabilir.

Immun Yetmezliklerinin Belirtileri

Tekrarlayan tedavisi zor, hayatı tehdit eden ve olağan dışı mikroplarla oluşan enfeksiyonlar, büyüme ve gelişme geriliği, tekrarlayan Sinüzit ve kulak enfeksiyonları, tedaviye dirençli durumlar, ciltte ya da iç organlarda apse oluşumu, ailede primer immün yetmezliği, hastalığı öyküsü, otoimmün hastalıklar, lenf bezleri ve dalak büyümesi olarak görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir