Anasayfa > Tarih > Halikarnas Neresidir ? Heredot’un Memleketi

Halikarnas Neresidir ? Heredot’un Memleketi

Halikarnas, antik çağlarda günümüz Bodrum‘unun bulunduğu yerde bir Karya şehridir.

Bir Halikarnaslı olan Herodotos, Halikarnas’ın Triopion’da (Knidos) Dorlar tarafından düzenlenen Apollo festivallerinde yer aldığını söyler ancak Halikarnas edebiyatı ve kültürü tamamen İyonya kültürü ile uyumludur. Halikarnas, geniş ve korunaklı limanı, deniz yolları üzerindeki önemli konumu ile küçük bir despotluğun başkenti haline geldi. Bu despotluğun en çok bilinen hükümdarı, Milattan Önce 480′ de Pers kralı 1. Xerses ile birlikte Antik Yunanistan’ı  işgal eden Artemis’tir. MÖ 370 yılı civarında Mausolos zamanında Karya’nın başkentiydi ve çevresi surlarla çevrili, kamu binalarına sahip, gizli bir tersanesi ve kanalı olan bir şehirdi. Bu dönemde Leleglerin zorunlu göçü nedeniyle şehir nüfusu oldukça arttı. Mausolos MÖ 353-352 yıllarında öldüğünde mozolesi, Dünyanın Yedi Harikasından biri oldu.

Dor Birliği’nin altı üyesinden biri olan Halikarnas ve yöresinin yerli halkı Lelegler ve Karyalılardır. Müsgebi ve Çömlekçi’de ortaya çıkan mezarlar ve buluntuları bölgede Miken kültürü ile çağdaş bir yerleşim olduğunu göstermektedir.

Halikarnas Tarihçesi

Milattan Önce 6. yüzyılın ilk yarısında Lydia egemenliğinde olan şehir daha sonra da Pers İmparatorluğu egemenliği altına girmiştir. Persler kendilerine yakın yerli bir aile olan Halikarnas’lı Lygdamis ailesini kenti yönetmesi için görevlendirmişlerdir. Milattan önce 387’de Karia satraplığının Mylasa’da oturan Hekatomnos’a geçtiği bilinmektedir. Hekatomnos’un oğlu Maussolos Milattan önce 377’de Karia satrapı olmuş ve merkezi Mylasa’dan Halikarnas’a taşımıştır.

Mausolos öldükten sonra II. Artemisia yönetime gelmiştir. Büyük İskender şehri kuşattığında yönetimde Orontobates vardı. İskender, Alinda Kraliçesi Ada’yı bütün Karia bölgesinin hâkimi yapmıştır. İskender’den sonra II. Ptolemaios’un hâkimiyeti altına giren Halikarnassos Roma döneminde Rodos yönetimine verilmişse de bağımsız kabul edilmiştir. Milattan önce 1. yüzyılda korsanların akınları yüzünden fakirleşen kentin yeniden canlanması Augustus zamanıdır. Milattan Sonra 4. yüzyılda Roma eyaletleri düzenlenirken Karia ayrı bir eyalet, Halikarnassos metropolisi Aphrodisias olan bu eyalete bağlı bir şehir olmuştur.

Şehir 11. yüzyılda Türklerin eline geçmiştir. 1402 yılında Rodos Şövalyeleri tarafından ele geçirilen şehrin, eski Dor akropolünün olduğu yerde kale inşa edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos fethetmesine kadar şövalyelerin elinde kalmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir