Anasayfa > Tarih > Firavun Nedir ? Kime Firavun Denir ?

Firavun Nedir ? Kime Firavun Denir ?

Firavun, M.Ö 3150 ile M.Ö 30 yılına kadar hüküm süren Antik Mısır’da hükümdarlara denirdi. Ancak hükümdarlar için firavun hitabı M.Ö 1200 civarında başlamıştır.

Mısır toplumunda günlük hayatta dinin önemi büyüktü. Firavunun rollerinden biri de tanrılar ve insanlar arasında bir aracı görevi görmesiydi. Bu nedenle firavunlar Tanrıların vekiliydiler ve görevleri hem halkın hem de dinin yöneticiliğini yapmaktı.

Tüm Mısır’ın sahibi onlardı, yasalar koyar, vergi toplar ve Mısır’ı istilalardan korurlardı. Dini anlamda firavun ayinleri yönetir, yeni yapılacak tapınakların yerlerini seçerdi.

Antik Mısırdaki doğruluk, denge, düzen, uyum, ahlak ve adalet konsepti olan, ayrıca da bu özellikleri taşıyan bir tanrıça Maat, yıldızları, mevsimleri, ölümlü ve ölümsüzlerin eylemlerini düzenler, kaostan düzen yarattığına inanılırdı.

İşte firavunun görevlerinden biri de Maat’ı idare etmek ve düzenlemek, aynı zamanda savaşa gitmek ve ülkeyi savunmak gibi görevleri de vardı da. Çünkü yeni kaynaklar edinmenin Maat’ı geliştireceğine inanılırdı.

Firavun olmak için anne tarafından soylu kan taşımak gerekliydi. Soylu olmayan erkekler ise soylu bir kadınla evlenerek tahta çıkabilmişlerdir. Ancak firavunlar hem kadın hem de erkek olmuştur.

Firavun Öldüğü Zaman Cesedi Mumyalanıyor !

Öldüğü zaman ise cesedi mumyalanıyor, 70 gün yas tutulduktan sonra dirilince kullanması için mülkiyetinin bir kısmı ile birlikte bir lahite konuyor ve mezar kapatılıyordu.

Arapça firawn eski Mısır hükümdarı demektir. Arapça sözcük ise Süryanicede aynı anlamda olan “parahon” sözcüğünden alınmıştır ve bu sözcük İbranicede de aynı anlamda olan “para?oh” sözcüğü ile aynı kökten gelmektedir.

İbranicesi ise Eski Mısır dilinde “büyük hane, haneden veya ev” anlamına gelen “prho”  sözcüğünden alınmıştır.

Firavun unvanının anlamı nedir?

Antik Mısır’da hükümdarlara verilen isimdir ancak aynı zamanda Mısır mitolojisinde tanrı Horus’un yeryüzündeki simgesi ve güneş tanrısı Ra’nın oğlu olarak bilinir. Anlam olarak “Büyük ev” veya “Büyük hane” anlamını taşır ve daha sonraları hükümdarlardan bahsetmek için kullanıldığı görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir