Anasayfa > Genel Kültür > Ergonomi Nedir, Alanları Nelerdir?

Ergonomi Nedir, Alanları Nelerdir?

www.nedirneresidir.com-ergonomi

Ergonomi, eski Yunanlıların bağlantısından gelir. Ergon iş, Nomos yasa anlamına gelir. Makinelerin yöntemlerin ve çalışma ortamının tasarımına katkıda bulunan insan performansını, sağlığı ve sağlığı geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı bilimdir. Ergonomi, temel olarak insan kullanıcının ihtiyaçlarını ve yeteneklerini tasarımın merkezine koyma prensibine sahiptir. Bir uygulama bir montaj hattı, çalışanı, bir bilet satış makinesinin önündeki bir gezgin ve karmaşık bir kimyasal süreci birlikte paylaşan bir grup insanı içerebilir.

Kısacası, ergonomi insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek, insanın makine ve çevreyle olan uyumunu, doğal ve teknik olarak çalıştırma ve geliştirme çalışmaları topluluğudur.

Ergonomi, insanlar ve bir sistemin diğer unsurları arasındaki etkileşimin incelenmesi ile ilgilenen bilimsel alandır. Bir meslek olarak, insan refahını teşvik etmek ve sistemin genel performansını optimize etmek amacıyla tasarım için teorik prensipleri, verileri ve yöntemleri uygular.

Ergonomistler, insanların ihtiyaçlarını, yeteneklerini ve sınırlamalarını uyumlu hale getirmek amacıyla iş, ürünler, organizasyon, araçlar, insan-makine araçları, çalışma ortamı ve sistemleri genel olarak planlamaya, tasarlamaya ve değerlendirme yardımcı olur.

Ergonomi Alanları

İnsan eylemi tamamen fiziksel, zihinsel, sosyal vb. olarak bölünemez. Uygulanmada, her insan gözlemlenebilir işi, içindeki tüm bileşenleri (fiziksel, zihinsel, sosyal, kültürel) daha fazla veya daha az ölçüde taşır. Bu nedenle, profesyonel ergonomistler ayrıca tüm alanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmalı ve müdahalelerini bütüncül bir yaklaşım uygulanmalıdır. Bununla birlikte, araştırma uzmanlığı amacıyla ana akademik alanda, genellikle bilgi alanlarında aşağıdaki kategorizasyon yapılır.

Fiziksel Ergonomi

Fiziksel ergonomi, insan emeğinin doğal bileşenlerin ifade eder. Özellikle insanın fiziksel bir aktivite ile ilgili anatomik, antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik özellikleri ile ilgilenir. Tipik örnek şunlardır: iş yerinde duruşlar, yüklerin taşınması ve sık tekrarlanan hareketler.

Bilişsel Ergonomi

Bilişsel ergonomi, insan emeğinin entelektüel bileşenleri ile ilgilidir. Özellikle, algı, anlamlandırma, bellek bilgi işleme ve her zaman bir entelektüel faaliyete tepki ile ilgilenir. Sorunların tipik örnekler arasında zihinsel iş yükü değerlendirmesi, hata analizi, karar verme çalışması, insan güvenirliği çalışması ve insan makine iletişimi bulunur.

Örgütsel Ergonomi

Örgütsel ergonomi, insan emeğinin örgütsel bileşenleri ile ilgilidir. örgütsel yapıya ve iş süreçlerine müdahale ederek sosyo teknik bir bakış açısı ile ilgilenir. Özellikle iletişim, ekipler arasında işçisi yönetimi, süreçler ve gayri resmi: uygulamalar vb. ile ilgilenir. Konuların tipik örnekleri iş akışlarının tasarımına, işbirliğine dayalı bilgilere katkıda bulunur.

Ergonomide Yapılan İş ile İlgili Risk Faktörleri Nelerdir

İş:

 • Çok yorucu ise
 • Mutlaka vücudum bükülmesi ile yapılabiliyorsa
 • Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa
 • Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa, beden çalışma şekli ve harcanan güç, özellikle sırt ve bel incinmelerine neden olabilir

Ergonomide Çalışma Ortamından Kaynaklanan Risk Faktörleri Nelerdir?

 • Çalışma ortamı aşağıdaki özelliklerde ise, özellikle sırt incinmesi riskini arttırabilir
 • Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklik ve değil ise,
 • Zemin düz değilse, engel bulunuyorsa veya düşme ya da kaymak tehlikesi varsa
 • Çalışma ortam ve şartları, işçilerin yükleri güvenli bir yükseklikte yada uygun bir vücut pozisyonunda taşınmasına uygun değilse
 • İş yeri tabanında ve çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları varsa,
 • Zemin veya üzerinde durulan yer dengesizse
 • Sıcaklık nem ve havalandırma uygun değilse

Ergonomide İşin Gereğinden Kaynaklanan Risk Faktörleri Nelerdir?

 • Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık ve aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar
 • Yetersiz ara ve dinlenme süresi
 • Aşırı kaldırma indirme ve taşıma mesafeleri
 • İşlemin gerektirdiği işçi tarafından değiştirilmeyen çalışma temposu

Ergonomide Bireysel Risk Faktörleri Nelerdir İşveren Tarafından:

 • Fizik yapısı, yapılacak işi yürütmeye uygun işçi seçmemesi
 • uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullandırması
 • Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime verilmemesi durumundan işçiler risk altında olabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir