Anasayfa > Genel Kültür > Deizm ve Deist Nedir? Kimlere Deist Denir?

Deizm ve Deist Nedir? Kimlere Deist Denir?

www.nedirneresidir.com-Deizm

Deizm ilahi vahiy ya da gelenek yerine aklın Tanrı’ya olan inancımıza dayandırılması gerektiği görüşündedir. Deistler örgütlü dini reddeder ve mantığı ahlaki kararlar vermede çok önemli bir faktör olarak teşvik eder.

Bu rasyonel temel genellikle kozmolojik argüman, teknolojik argüman ve doğal din denilen şeyin diğer yönlerine dayanır.

Deizm Tanrı’nın dünyayı yaratmasına rağmen, bu vaziyetin gerekli bir bileşeni olmasa da, artık işlevi de müdahale etmediğine dair klasik inançla tanımlandı.

Tüm dinleri reddeden, ancak tanrının varlığına inanan deizm peygamber, kutsal kitap, cennet ve cehennem, melek ve şeytan gibi kavramların hiç birini kabul etmez. Deizime göre mutlak bilgiye ulaşmanın yolu vahiy ve peygamberlerden geçmez.

Doğa bilim ve akla dayanır. Bu inanca göre insan aklı yeterli olduğu için vahiy ve kutsal kitaplara da gerek yoktur. Yaratıcının dünyayı ve evreni bir kez yaratmış sonra kendi yasalarına göre işlemesi için insanları ve evreni bir başına bırakmış olduğunu savunurlar. Deizm inancına göre tanrı, evrene ve Dünya’ya müdahale etmemektedir .

Bir çok Deist tanrının doğası, özellikle de tanrının dünyaya nasıl müdahale ettiği konusunda farklı görüşlere sahiptir. Klasik görüş, dünyanın o zaman işlerine daha fazla müdahale etmeyen bir tanrı tarafından yaratıldığıdır. Bu anlamda tanrının dünyaya mucizeler yolu ile müdahale etmemesinin nedeni, kayıtsız olmaması değil, mümkün olan en iyi dünyanın yaratılmış olması ve herhangi bir müdahalenin onu geliştirememesidir. Tarihsel olarak, birçok deist bu görüşe inandı.

Kişisel olmayan ve soyut bir Tanrının klasik görüşü, birçok kişinin deizmin ağır olduğunu ve ateizime eşit olduğunu iddia etmesine yol açmıştır. Deistler, tam tersinin doğru olduğunu ve görüşlerinin kişisel gelişim ihtiyacına ve sürekli bilgi arayışına dayanan bir korku ve saygı duygusuna yol açtığını savunurlar. Bu bilgi, felsefenin yanı sıra bilimin çeşitli alanlarında bulunabilen tarihi ve çağdaş yorumlar da dahil olmak üzere birçok kaynaktan elde edilebilir. Birçok din, biliminde bulunanlar gibi modern görüşlere rakip bir rekabet sergilerken, bu deizm için bir sorun değildir.

Deist Kime Denir?

İnanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl ve mantık yoluyla kavrayabilecek yalın bir tanrı inancını belirtir. Bu inancı benimseyen kişiye de deist denir.

Deizm Özellikleri Nelerdir?

 • Deizme göre tanrı vahiy göndermez
 • Deizmde peygamberlere inanılmaz
 • Tanrı ile insan arasında başka hiçbir düşünce giremez
 • Kutsal kitaplar tanrının sözü olarak kabul edilmemektedir
 • Deizme göre Elçi olduğu iddia edenlerin vahiy geldi diyerek var ettiği kitaplar Tanrıdan gelmiş olamaz
 • Deizmin hiçbir kutsal kitabı veya Peygamberi yoktur
 • Deizmde şeytan cehennem gibi ögeler yoktur
 • Özgür düşüncelerdir iyi birey olabilmek için peygamber ve kitaplara gerek duymazlar
 • Vahiyler ve vizyonları reddederler
 • Hayatlarında insan uydurması mucizeleri ve kehanetlere yoktur
 • Deizmin rahip haham imam gibi din adamlarına ihtiyacı yoktur
 • Bir bireyin istediği tek şey kendi sağduyu ve insanlık durumunu düşünebilme kabiliyetidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir