Anasayfa > Tarih
nedirneresidir.com-piramit

Piramit Nedir? Sfenks Heykeli Nerededir?

Piramit Tabanı kare şeklinde olup köşelerin tepede tek bir noktada birleşmesiyle oluşan geometrik şekildir. Dört eşit büyüklükte üçgen yüzeye sahip olan piramitler, inşa edildiklerinde mühendislik açısından son derece sağlam bir yapı sergilemektedirler. Dünyanın yedi harikasından biri olup günümüze kadar gelmeyi başarabilmiş tek yapı Mısır’daki Gize piramitlerinden Keops piramitidir. Piramit şeklindeki yapılar sadece Mısır’a

Read More
nedirneresidir.com-halikarnas-1

Halikarnas Neresidir ? Heredot’un Memleketi

Halikarnas, antik çağlarda günümüz Bodrum'unun bulunduğu yerde bir Karya şehridir. Bir Halikarnaslı olan Herodotos, Halikarnas'ın Triopion'da (Knidos) Dorlar tarafından düzenlenen Apollo festivallerinde yer aldığını söyler ancak Halikarnas edebiyatı ve kültürü tamamen İyonya kültürü ile uyumludur. Halikarnas, geniş ve korunaklı limanı, deniz yolları üzerindeki önemli konumu ile küçük bir despotluğun başkenti haline geldi. Bu

Read More
nedirneresidir.com-keops-1

Keops Piramidi Neresidir ? Özelliği Nedir ?

Keops piramidi dünyanın 7 harikasından biridir ve günümüze dek ulaşan tek eserdir. Mısır'ın başkenti Kahire yakınındaki Nil Nehrinin batısında bulunan Giza Yaylasında bulunmaktadır. Keops Piramidi'nin nasıl inşa edildiğine dair hala bir cevap bulunamamıştır. Herodot'a göre 30 yılda tamamlanmıştır ve yapımında 100.000 esir çalışmıştır. Diğer bir teoriye göre köylüler tarafından inşa edilmiştir.

Read More
nedirneresidir.com-hashasi-2

Haşhaşi Nedir ? Kimlere Haşhaşi Denir ?

Haşhaşi ler veya Haşhaşin Tarikatı 1090 yılının Eylül ayında İsmaili din adamı Hasan Sabbah tarafından kurulmuş bir dini tarikat ve siyasi bir örgüttür. Tarikat 11.yy'da İsmaililik mezhebi esaslarına dayanan Fatımiler devleti içindeki dinsel bir hizipleşme sonucu ortaya çıkmıştır. Bu hizipleşme sonucu ortaya çıkan iki koldan biri olan Nizarilik kolunun temsilcisi

Read More
nedirneresidir.com-frigya-1

Frig Nedir ? Frigya Neresidir ?

Frigler, Ege Göçleri ile Anadolu’ya gelen Balkan kökenli boylardan biridir. Ancak siyasi bir topluluk olarak ilk defa MÖ 750’den sonra ortaya çıkmışlardır, Frigya lılar(frigler) Kral Midas döneminde ise (MÖ 725-695/675) bütün Orta ve Güneydoğu Anadolu’ya egemen, güçlü bir krallık düzeyine ulaşmışlardır. Hint-Avrupa kökenli oldukları halde kısa bir süre içinde Anadolululaşmışlar ve bir yandan Helen, öbür yandan Geç

Read More
nedirneresidir.com-firavun-1

Firavun Nedir ? Kime Firavun Denir ?

Firavun, M.Ö 3150 ile M.Ö 30 yılına kadar hüküm süren Antik Mısır'da hükümdarlara denirdi. Ancak hükümdarlar için firavun hitabı M.Ö 1200 civarında başlamıştır. Mısır toplumunda günlük hayatta dinin önemi büyüktü. Firavunun rollerinden biri de tanrılar ve insanlar arasında bir aracı görevi görmesiydi. Bu nedenle firavunlar Tanrıların vekiliydiler ve görevleri hem halkın

Read More