Anasayfa > Genel Kültür > Biyokütle ve Biokütle Enerjisi Nedir, Avantajı Ve Dezavantajı Nelerdir?

Biyokütle ve Biokütle Enerjisi Nedir, Avantajı Ve Dezavantajı Nelerdir?

Biyokütle, organik atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklardır.

Daha çok ısınma amaçlı kullanılan bu enerjinin en eski bilinen hammaddesi yakacak odun, odun kömürü ve hayvan gübresidir. Klasik yakma işlemi ile elde edilen bu tip biyokütle enerjisinin yanında enerji tarım ürünlerinden, kentsel atıklardan, tarımsal endüstri atıklarından, yakma işlemi ya da farklı teknikler kullanılarak, katı gaz ve sıvı yakıtlara çevrilerek kütle yakıt elde edilir ve ısı ve elektrik üretilmesi mümkün olur.

Biyokütle Kaynakları İle Hayatımızın Her Alanında Karşılaşabiliriz.

Bunlardan bazıları odun, ayçiçek yağı, soya yağı, buğday samanı, fındık kabuğu, tarımsal atıklar, çay atıkları, zeytin çekirdeği, zeytin posası, atık kağıtlar, meyve sebze kabuğu gibi günlük hayatta kullandığımız atıklardır.

Sap ve kök gibi diğer bitkisel atıklar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, atık su arıtma tesisi çamurları da biyokütle için kaynak oluşturmaktadır.

Biyokütle Enerjisi Nedir?

Kimyasal içeriğinde karbonun yanı sıra, hidrojen, oksijen, azot ve daha küçük oranlarda alkali, alkali toprak ve ağır metaller içeren atomlar vardır.

Ana bileşenleri karbonhidrat bileşikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm doğal maddeler biyokütle enerji kaynağıdır. Bu kaynaklardan elde enerji biyokütle enerjisi olarak tanımlanır.

Organik maddelerden çeşitli yollarla elde edilen enerji şeklinde de tanımlanabilir. Mısır, şeker kamışı, şeker pancarı gibi bitkilerin biyokütle enerjisi üretim için özel olarak yetiştirilen otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre veya sanayi atıkları, meyve ve sebze ağırlıklı olmak üzere evlerde biriken tüm organik çöpler biyokütle enerjisi üretiminde kullanılıyor.

Bu organik atıkların işlenmesi ile yakıt elde ediliyor ve malzemeler endüstri amaçlı kullanılıyor.

Bioküyle enerjisi, başta petrol olmak üzere fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak, küresel ısınma ve çevre kirliliği ile mücadele gibi konularda çok önemli rol oynuyor. Bu nedenle de büyüklerin enerjisi üretimi tüm dünyada hızlı yükseliyor.

Faydaları Nelerdir?

 • Hammadde olduğu sürece kesikli olmayan üretim durumu öngörülebilir ve enerji kaynağıdır
 • Biyokütle kaynaklarından enerji elde edilmesi fosil yakıtlara göre daha çevreci olarak gerçekleşmektedir
 • Atık kaynaklarından biyogaz eldesi veya doğrudan yakma ile çevre sorunlarının engellenmesine katkı sağlamaktadır
 • Biyokütle enerjisi ülkeler için arz güvenliğini sağlayan yerli ve milli bir enerji kaynağıdır
 • Biyokütle enerjisi santralleri pek çok enerji üretim tesisine göre daha az maliyetli olan bir tesistir
 • Petrol ithalatının azalmasını sağlar
 • Sürdürülebilir enerjiye destek olur
 • Enerji tarımın gelişmesini sağlar
 • Kırsal kesimin sosyoekonomik yapısının iyileşmesini sağlar
 • Yerel iş imkanı yaratır ve imalat sanayinin gelişmesinde katkıda bulunur
 • Yüksek parlama noktası sıcaklığına sahip olduğu için kullanımı, taşınımı ve depolanması güvenli bir yakıttır

Dezavantajları Nelerdir?

 • Biyokütle kaynakları gıda sorunu meydana getirmeyecek şekilde seçilmeli ve planlı bir şekilde edilmeli ve kullanılmalıdır
 • Kaynaklar üretiminde, eğer verimli toprak arazileri kullanılması durumu söz konusu ise bu alanın gıda üretimi için kullanılması gerekip, gerekmediği test edilmelidir
 • İlk önce gıda üretim göz önüne alınmalıdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir